مطالب علمی و خبری

وزارت کشور در شیوه ارزیابی عملکرد فرمانداران بازنگری کند

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶

نماینده مردم الیگودرز در مجلس، گفت: زمانی که فرمانداران برای تشکیل جلسات صرف می کنند اثربخشی لازم برای حل مشکلات و نیازهای اصلی مردم ندارد، لذا باید در شیوه ارزیابی عملکرد فرمانداران توسط وزارت کشورخواستار بازنگری شود.