مطالب علمی و خبری

سرمربی نسف قارشی:درخانه پرسپولیس ادعای بازی هجومی نداریم

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶

سرمربی نسف قارشی:درخانه پرسپولیس ادعای بازی هجومی نداریم