مطالب علمی و خبری

افول درآمد‌ مالیاتی برای سومین ماه متوالی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷

افول درآمد‌ مالیاتی برای سومین ماه متوالی

دسته بندی : دانش تاریخ : یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

بر اساس آمار بانک مرکزی، درآمد مالیاتی برای سومین ماه متوالی نسبت به مدت مشابه سال قبل تنزل داشته و کسری بودجه سال ۹۶ نیز روی نوار افزایش قرار گرفته، در حالی که هزینه جاری ۴۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

به گزارش فارس، براساس بررسی بودجه عمومی دولت در خرداد ماه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، درآمدهای مالیاتی در این مدت با ۱٫۶ کاهش روبرو بوده و از ۱۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ به ۱۸ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان در سال جاری تنزل یافته هست.

همچنین پرداخت هزینه‌های جاری با ۴۸٫۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده در سه ماهه امسال ۵۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان صرف امور جاری شده هست.

تراز عملیاتی بودجه در این مدت با کسری ۳۵ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان روبرو بوده و این کسری ۷۵٫۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته هست.

در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از نفت و فرآورده‌های نفتی ۱۸ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان درآمد کسب شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

با این وجود نسبت به رقم مصوبه سه ماهه (۲۹ هزار میلیارد تومان) همچنان درآمدهای پیش‌بینی شده محقق نشده هست. دولت در این مدت توانسته هست ۸۲۰ میلیارد تومان پرداخت عمرانی داشته باشد که نسبت به رقم مصوب ۹۵٫۴ درصد کاهش یافته هست.

طبق جزئیات آمار بانک مرکزی تراز عملیاتی و سرمایه‌‌ای منفی ۱۷ زهار و ۴۷۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸٫۹ درصد رشد کرده هست.

به گزارش فارس، ‌۱۸ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان دارایی مالی واگذار شده و در طرف مقابل تنها ۹۷۰ میلیارد تومان دارایی مالی به تملک دولت درآمده هست. نسبت درآمدهای به پرداخت هزینه‌ای ۴۳٫۱ درصد بوده که این رقم باید به ۶۸٫۶ درصد می‌رسید.

همچنین این نسبت برای مالیات ۳۳٫۱ درصد هست که طبق پیش‌بینی مصوب ۴۵٫۹ درصد هست. مجموع درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به مجموع پرداخت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۶٫۵ درصد بوده که باید به ۹۰٫۱ درصد برسد.

همچنین تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به فروش نفت خام نتوانسته انتظارها را برآورده کند و رقم ۶٫۴ درصد را نشان می‌دهد. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای نیز ۱٫۵ درصد بوده که باید ۲۸٫۱ درصد باشد.